«Қазақстанның автожолшылар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің Жарғысы

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1

Бұдан әрі «Қауымдастық» деп аталатын «Қазақстанның автожолшылар қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі Қазақстан Республикасы объектілерінің, субъектілерінің және азаматтарының мүдделерін білдіретін заңды тұлғаларды біріктіру жолымен ерікті негізде құрылған, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Конституциясының, Азаматтық кодексінің және басқа да нормативтік-заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес әрекет етеді.

1.2

Қауымдастықтың ресми атауы:

қазақ тілінде: орыс тілінде:
«Қазақстанның автожолшылар
қауымдастығы» занды тұлғалар бірлестігі

Объединение юридических лиц
«Ассоциация автодорожников Казахстана»

1.3

Қауымдастық заңды тұлғалардың қызметін үйлестіру үшін, сондай-ақ Қауымдастықтың ортақ мүдделерін білдіру және қорғау үшін заңды тұлға құқығына ие тәуелсіз қоғамдық-кәсіби коммерциялық емес ұйым болып табылады.

1.4

Қауымдастықтың Қазақстан Республикасының банкінде (банктерінде) және шетел банктерінде дербес балансы, есеп айырысу шоттары (теңгемен және шетел валютасымен) бар, сондай-ақ Қауымдастықтың жарғылық мақсаттарын орындау үшін депозиттік шоттары мен даму қорлары болуы мүмкін.

1.5

Қауымдастықтың қаза және орыс тілдеріндегі мәтіні бірдей дөңгелек мөрі бар. Қауымдастықтың өз туы, жалаушасы, эмблемасы, төсбелгісі және өз атауы бар өзге де нышандары болуы мүмкін, олардың үлгілерін Конференция бекітеді және заңнамада белгіленген тәртіппен тіркеледі.

1.6

Қауымдастықтың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Манатау к

1.7

Қауымдастыққа біріктірілген заңды тұлғалар басшылыққа алатын негізгі қағидаттар- еріктілік, заңдылық, оның мүшелерінің тең құқылығы, жариялылық, ашықтық, өзін-өзі басқару және өзін-өзі қаржыландыру болып табылады.

1.8

Қауымдастық әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.

1.9

Қауымдастық Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай үлгідегі ұйымдар үшін көзделген барлық құқықтар мен жеңілдіктерді пайдаланады.

2. ҚАУЫМДАСТЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ, МӘНІ ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕРІ

2.1

Қауымдастықты құрудың негізгі мақсаттары: халықтың және ел экономикасының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары желісін дамыту, жол-құрылыс саласын жетілдіру болып табылады.

Қауымдастық қызметінің мәні:

 • Қауымдастық мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау;
 • жол-құрылыс саласындағы ұйымдарды қолдау және дамытуға жәрдемдесу;
 • мемлекеттік органдармен, мекемелермен, кәсіпорындармен, халықаралық және коммерциялық емес ұйымдармен және басқа да үшінші тұлғалармен өзара қарым қатынас кезінде Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін білдіру, сараптамалық және жұмыс топтарының, комиссиялардың жұмысына қатысу;
 • саланы дамытудың негізгі стратегиялық бағыттары бойынша Қауымдастық мүшелерінің бірыңғай ұстанымын жасау;
 • жол-құрылыс саласы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды талдау және әзірлеу, сондай-ақ заң жобалау жұмыстарына қатысу.
2.2

Қауымдастық Қазақстанның автожолшыларының қызметін үйлестіретін ұйым болып табылады және халықаралық ұйымдар мен жобаларда Қазақстан Республикасының автожолшыларының мүдделерін білдіруге айрықша құқығы бар.

Қазақстан Республикасының автожолшылары деп – Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарын инженерлік сүйемелдеу, жобалау, ғылыми сүйемелдеу, қайта жөндеу және салу, жөндеу және күтіп ұстау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын барлық меншік нысанындағы заңды тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында жол-құрылыс жобаларын іске асыратын және алып жүретін шетелдік заңды тұлғалар танылады.

2.3

Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Қауымдастық ерікті мүшелік, өзін-өзі басқару, мемлекеттік, қоғамдық және басқа ұйымдармен және бірлестіктермен белсенді ынтымақтастық қағидаттарын басшылыққа алады, міндеттерді:

 • Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары желісін дамыту;
 • автомобиль жолдары желісін дамыту басымдықтарын анықтауға қатысу;
 • автомобиль жолдарының, көпірлер мен құрылыстардың көліктік-пайдалану көрсеткіштерін жақсартуға, олардың тұтынушылық қасиеттерін арттыруға қатысу;
 • автомобиль жолдарын салу үшін жол-құрылыс материалдарын өндіру саласын дамыту;
 • автомобиль жолдарының пайдалану ресурсын ұлғайту есебінен автожол саласына инвестициялардың тиімділігін арттыру, прогрессивті технологиялар мен материалдарды енгізу, жол жамылғыларын жетілдіру;
 • автомобиль жолдарын салу кезінде қолданылатын халықаралық стандарттарды автожол саласына енгізу;
 • жол-құрылыс саласының құқықтық және нормативтік-техникалық базасын жетілдіруге қатысу;
 • жол-құрылыс саласының кадрлық әлеуетін арттыру;
 • басым ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және олардың нәтижелерін енгізу;
 • маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру, жол-құрылыс саласы мәселелері бойынша статистикалық, талдамалық және нормативтік ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • инжиниринг және консалтинг;
 • ақпараттық, консультациялық, сервистік және өкілдік қызметтер көрсету;
 • жол-құрылыс саласына жаңа технологияларды енгізуге жәрдемдесу;
 • жол-құрылыс саласын, сондай-ақ ірі технологиялық және ғылыми-техникалық жобаларды дамыту мәселелері бойынша заң жобаларына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге тәуелсіз қоғамдық сараптама ұйымдастыруға жәрдемдесу;
 • семинарлар, конференциялар өткізу, біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру.
2.4

Жоғарыда көрсетілген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін Қауымдастық коммерциялық емес және коммерциялық ұйымдарға кіруге, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы, өйткені бұл жарғылық мақсаттарға сәйкес келеді, бұл ретте Қауымдастықтың осы қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген лицензия және рұқсат алудың қолданыстағы тәртібіне қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады.

Қауымдастықтың нақты мүшелері алған шарттық міндеттемелерді орындау мониторингін жүзеге асыруға құқылы. Қауымдастық, Қауымдастықтың толық мүшелері жүзеге асырған өндірістік, техникалық және кадрлық мүмкіндіктері бар жобалар туралы есеп жүргізеді.

Қауымдастық өз интернет сайтында Қауымдастық мүшелері, іске асырылған немесе іске асыру сатысында тұрған жобалар туралы ақпаратты сұратуға, есепке алуға және орналастыруға құқылы.

2.5

Қауымдастық өз қызметінде келесі қағидаттарды басшылыққа алады:

 • үкіметтік емес ұйым болып табылады, қандай да бір саяси партияларға қолдау көрсетпейді, сондай-ақ ешқандай басқа ұйымға саяси қызметке тартылмайды;
 • Қауымдастықтың барлық мүшелері үшін жариялылық және ақпаратқа қол жеткізу қағидаттарын ұстанады;
 • коммерциялық емес негізде әрекет етеді. Қауымдастықтың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан түскен табыстар құрылтайшылар мен Қауымдастық мүшелерінің арасында бөлінбейді, керісінше Қауымдастықтың жарғылық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталады.

3. ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҮЛКІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ

3.1

Қауымдастық негізгі және айналым қаражатын, сондай-ақ құны оның теңгерімінде көрсетілетін өзге де құндылықтарды құрайтын оқшауланған мүлікке ие. Қауымдастықтың мүлкі ғимараттар, орынжайлар, өндірістік, әлеуметтік-мәдени, қайырымдылық мақсатындағы объектілер, ақша қаражаты, бағалы қағаздар, жер учаскелері, коммерциялық ұйымдардағы үлестер, офистік техника, оның балансындағы және Қауымдастықтың меншігі болып табылатын өзге де мүлік болып табылады.

3.2

Қауымдастық мүлкінің пайда болу көздері:

 • Қауымдастық мүшелерінің кіру, мерзімдік және мақсатты жарналары;
 • оған мүшелер, демеушілер және басқа да мүдделі жеке және заңды тұлғалар берген мүлік;
 • жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде шетелдік тұлғалардың ерікті қаржылық, мүліктік көмегі;
 • өндірістік, консультациялық және өзге де қызметтен түскен кірістер, сондай-ақ осы қызмет нәтижесінде алынған өнімдер мен қызметтер;
 • Қауымдастық қызметінен түскен кірістер және қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған өзге де түсімдер;
 • Қауымдастық өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Қауымдастық өз мүшелерінің (құрылтайшыларының) міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қауымдастық мүшелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қауымдастықтың міндеттемелері бойынша жауап береді.
 • Қауымдастықтың нақты мүшелері Қауымдастық алдында және Қауымдастық кепілдік және кепілгерлік берген Қауымдастықтың басқа нақты мүшесінің міндеттемелері бойынша үшінші тұлғалар алдында субсидиарлық жауапкершілікте болады.
3.3

Қауымдастық мүшелерінің кіру және мерзімді жарналардың мөлшерін, төлеу тәртібін конференция белгілейді. Жарналарды төлеу мерзімін атқарушы комитет белгілейді. Кіру, мерзімді және мақсатты жарналар Қауымдастықтың оңтайлы жұмыс істеуі және нақты іс-шаралар мен бағдарламаларды жүзеге асыру үшін қажетті мақсаттарға арналады.

3.4

Қауымдастық құрылтайшылары мен мүшелерінің жарналары, ол сатып алған мүлік, сондай-ақ алынған кірістер Қауымдастықтың меншігі болып табылады. Қауымдастық мүшелерінің Қауымдастық берген мүлікке, соның ішінде мүшелік жарналарға мүліктік құқығы жоқ. Бөлімшелер қауымдастығы құратын мүліктің меншік иесі Қауымдастық болып табылады. Қауымдастықтың меншігі болып табылатын мүлік оның құрылтайшылары (мүшелері) арасында, оның ішінде олар Қауымдастықтан шыққан кезде де үлестіре алмайды. Қауымдастық оған азаматтар мен ұйымдар шарттық негізде беретін ғимараттарды, орынжайларды, мүлікті, жер учаскелерін пайдалануға құқылы.

3.5

Қауымдастық Қауымдастықтың нақты мүшелерінің жарналары есебінен қор құруға құқылы. Қордың қаражаты жарамды мүшелердің үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелерін орындау үшін ғана пайдаланылуы мүмкін.

Қор қаражатын қалыптастыру, оған билік ету тәртібі және басқа да шарттар Конференцияның шешімімен белгіленеді.

3.6

Қауымдастықтың меншігіне қол сұғылмайды және Қазақстан Республикасының заңымен қорғалады.

4. ҚАУЫМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1

Қауымдастық мүшелері жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер, жеке кәсіпкерлер түріндегі заңды тұлғалар және Қауымдастық қызметіне белсенді қатысатын және оның Жарғысын мойындайтын Қазақстан Республикасының азаматтары бола алады. Қауымдастық мүшелігіне қабылдау және мүшелерінен шығу түсушінің (шығушының)жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады.

4.2

Қауымдастық субъектілері оның нақты және Қауымдасқан мүшелері болып табылады.

4.3

Қауымдастықтың нақты мүшелері: заңды тұлғалар немесе осындай тұлғалардың бірлестіктері (консорциумдар, меншіктің барлық түріндегі кәсіпорындар, мекемелер, бірлестіктер және басқалар), сондай-ақ Қауымдастық алдындағы өз міндеттемелерін орындайтын шетелдік, бірлескен және өзге де кәсіпорындар, ұйымдар мен фирмалар, Қауымдастыққа 1 жылдан бастап аудиторлық компанияның есебін, сондай-ақ соңғы 3 жылдың қаржылық есебін, кіру және мерзімдік жарналарды уақытында енгізген, оның Жарғысын мойындаған және Қауымдастықтың беделі мен мәртебесін көтеруге жәрдемдесетін ұйымдар.

Қауымдастықтың толық мүшесі Кез келген уақытта аудиторлық компанияның соңғы есепті кезеңдегі (1 жылдан бастап) есебін, конференцияның және/немесе Қауымдастық Кеңесінің талабы бойынша соңғы 3 жылдағы қаржылық есебін ұсынуға міндеттенеді.

Есеп беру құжаттарына қойылатын талаптар Конференцияның шешімімен белгіленеді.

Қауымдастықтың нақты мүшелері Конференцияға дауыс беру құқығымен қатысуға, Конференцияның қарауына Қауымдастық қызметіне қатысты ұсыныстар мен мәселелерді енгізуге, Қауымдастықтың қызметі туралы толық ақпарат алуға құқылы. Қауымдастық мүшесі мәртебесін беру туралы шешімді Қауымдастық өтініш берген күннен бастап 3 ай ішінде қабылдайды.

4.4

Қауымдастырылған мүшелер өздерінің өкілдері арқылы Конференция отырыстарында бір дауыс беруге құқылы және Қауымдастыққа кіру және Қауымдастықтан нақты мүшені алып тастау, Қауымдастық қорының қаражатын қалыптастыру және басқару мәселелері бойынша шешімдер қабылдауды қоспағанда, талқыланатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіреді. Қауымдастырылған мүше конференцияның шешімі бойынша Қауымдастықтың нақты мүшесі болуға құқылы.

4.5

Қауымдастық мүшелерінің құқығы бар:

 • Қауымдастықтың басқарушы органдарына сайлау және сайлану;
 • оның құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен және шешімдермен танысу, сондай-ақ Қауымдастықта өз қызметін талқылауға қатысу;
 • Қауымдастықтың қызметі туралы, сондай-ақ Қауымдастық қаражатының түсуі мен жұмсалуы туралы толық ақпарат алу;
 • халықаралық шығармашылық және коммерциялық ұйымдарға қатысу, шетелде шығармашылық қызметті жүзеге асыру;
 • мәселелерді қою және талқылау, Қауымдастық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар енгізу;
 • Қауымдастық құрамынан өз еркімен шығу.
4.6

Қауымдастық мүшелері міндетті:

 • Қауымдастық Жарғысының ережесін адал орындау;
 • құрылтай құжаттарының ережелерін, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік актілердің талаптарын сақтауға;
 • Қауымдастықтың ұстанымдары мен принциптерін қорғау:
 • Қауымдастық Конференциясының шешімімен белгіленген мүшелік жарналарды уақытылы және тұрақты түрде енгізуге;
 • Қауымдастық қызметіне байланысты құпия ақпаратты жарияламау.
4.7

Қауымдастықтан қауымдастырылған мүше шығарылады, егер қауымдасқан мүше:

 • қатарынан бес айдан астам уақыт бойы мүшелік жарналарды төлемесе;
 • осы Жарғының талаптарын бұзса;
 • Қауымдастықтың жарғылық мақсаттарына қайшы келетін іс-әрекеттерді жүзеге асырса;
 • сот шешіміне, банкроттыққа, таратуға байланысты өз міндеттемелерін орындай алмаса.
4.8

Қауымдастықтың толық мүшесін шығару Конференцияның шешімімен жүргізіледі, егер Қауымдастықтың толық мүшесі:

 • қатарынан бес айдан астам уақыт бойы мүшелік жарналарды төлемесе;
 • Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық оператор алдындағы шарттық міндеттемелерді адал орындамаса, бұл сот актісімен расталады;
 • тапсырыс берушілер тарапынан түсетін шарттық міндеттемелерді орындамау туралы ескертулерді (талаптарды) жою бойынша жүйелі түрде (үш және одан да көп рет) шаралар қабылдамаса;
 • Қауымдастыққа осы Жарғыда және Конференция шешімдерінде көзделген есеп беру құжаттарын ұсыну туралы талаптарды бұзса;
 • Қауымдастықтың жарғылық мақсаттарына қайшы келетін іс-әрекеттерді жүзеге асырса;
 • сот шешіміне, банкроттыққа, таратуға байланысты өз міндеттемелерін орындай алмаса;
 • алынған міндеттемелер бойынша бірнеше мәрте немесе елеулі бұзушылықтар жасаған жағдайда.

5. БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ОРГАНДАРЫ

5.1

Қауымдастықтың басқару және бақылау органдары:
Конференция-Қауымдастықтың Жоғары органы;
Басқарма-басқару органы;
Атқарушы комитет-атқарушы орган;
Тексеру комиссиясы-бақылау органы.

5.2

Қауымдастықтың жоғары органы қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырылатын Конференция болып табылады. Өтетін күні, орны және болжамды күн тәртібі Қауымдастық Басқармасының шешімімен анықталады.

Конференцияны кезектен тыс шақыру Басқарманың, оның Төрағасының шешімі бойынша немесе Қауымдастық мүшелерінің көпшілігінің бастамасы бойынша мүмкін болады. Қауымдастық мүшелері Конференцияны шақыру туралы шақырылғанға дейін бір апта бұрын жазбаша түрде хабарланады. Конференция, егер оған Қауымдастық мүшелерінің көпшілігі (не олардың заңды өкілдері) қатысса, заңды. Конференцияның барлық шешімдері мен ондағы сайлау Конференцияға қатысып отырған Қауымдастық мүшелерінің көпшілігінің ашық және/немесе жабық дауыс беруімен қабылданады және өткізіледі. Қауымдастыққа нақты мүшелердің кіруі және қауымдастырылған мүшелерді Қауымдастықтың нақты мүшелігіне ауыстыру мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, Қауымдастық мүшелігінен нақты мүшені алып тастау Қауымдастықтың нақты мүшелерінің айрықша құзыретіне жатады және жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

Қауымдастықтың әрбір мүшесі Конференцияда бір дауысқа ие болады, тек қана Қауымдастық мүшелері қабылдайтын мәселелерді қоспағанда. Конференция жұмысына дауыс беру құқығынсыз Қауымдастық мүшелері болып табылмайтын, бірақ оның қызметіне қатысатын азаматтар мен ұйымдардың өкілдері қатыса алады. Конференция Қауымдастық қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

5.3

Конференцияның айрықша құзыретіне:

 • Қауымдастық Жарғысын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 • Қауымдастық қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;
 • коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарды құру немесе осындай ұйымдарға қатысу туралы шешім қабылдау, филиалдар мен өкілдіктер құру;
 • Қауымдастық Кеңесінің мүшелерін сайлау және қызметтен босату;
 • Қауымдастық Кеңесінің және Тексеру комиссиясының сандық құрамын анықтау;
 • Тексеру комиссиясын сайлау және оның өкілеттігін тоқтату;
 • Қауымдастық Кеңесі мүшелерінің, Қауымдастықтың Тексеру комиссиясының сенімді ақтамаған мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату;
 • мүлікті сақтандыру тәртібін анықтау;
 • Қауымдастыққа толық мүшелерді қабылдау және қауымдастырылған мүшелерді Қауымдастыққа толық мүшелікке ауыстыру туралы мәселені қарау;
 • нақты мүшені Қауымдастық мүшелігінен шығару туралы мәселені қарау;
 • жарналарды енгізу мерзімін, мөлшерін және тәртібін анықтау;
 • Қауымдастықты қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешімдер қабылдау;
 • тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;
 • Қауымдастық атауының өзгеруі.
5.4

Конференциялар арасындағы кезеңде Қауымдастық қызметіне жалпы басшылықты оның Кеңесі жүзеге асырады, ол Конференциямен 3 жыл мерзімге 5 адам сайлайды. Қауымдастық Кеңесінің мүшелері - Қауымдастық Кеңесінің қызметін басқаратын Президент, атқарушы директор және Қауымдастық кеңесінде тұрақты емес негізде қызметін жүзеге асыратын, Конференциямен сайланатын Қауымдастық мүшелерінің өкілдері.

5.5

Қауымдастық Кеңесі (бұдан әрі – «Кеңес»):

 • Кеңес мүшелері арасындағы міндеттерді бөледі;
 • Қауымдастық президенті мен Атқарушы директорына жалақы мөлшерін белгілейді;
 • Қауымдастықтың қызмет жоспарлары мен қаржыландыру жоспарларын бекітеді;
 • Қауымдастықтың жылдық бюджетін бекітеді;
 • Қауымдастық кеңесі мүшелерінің кандидатураларын Конференцияға бекітуге ұсынады;
 • Қауымдастық нышандарының үлгілерін бекітеді;
 • Қауымдастықтың Жарғысы мен ішкі құжаттарын жүйелі түрде бұзғаны үшін Қауымдастықтың қауымдасқан мүшелерінің жауапкершілігі туралы шешім қабылдайды;
 • Кеңес мүшелерінің, Атқарушы директордың, Қауымдастықтың құрылымдық және өзге де бөлімшелерінің есептерін тыңдайды, талқылайды және бекітеді;
 • Конференция шешімдерін іске асырады;
 • Конференцияның айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды және қарайды;
 • Конференцияның қарауына Қауымдастық мүшелері болуға ниет білдірген ұйымдардың кандидатураларын ұсынады;
 • Конференцияның бекітуіне Тексеру комиссиясының сандық құрамы мен кандидатураларын ұсынады;
 • Қауымдастық мүшелерінің тәртіптік жауапкершілігі туралы шешім қабылдайды;
 • Конференцияның айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелерді қарайды және шешеді.
5.6

Кеңес өз отырыстарын қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізеді. Кеңес шешімдері Кеңес мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады және оған дауыс беруге қатысқан Қауымдастық кеңесінің мүшелері қол қояды. Шешімдердің үзінділеріне Қауымдастық президенті қол қояды.

Кеңестің шешімдері сырттай дауыс беру бюллетеньдерін толтыру арқылы сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

5.7

Қауымдастық Президенті:

 • делегаттарды халықаралық конференцияларға жібереді;
 • Қауымдастық қызметіне басшылық жасайды, оның жұмысын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
 • Қауымдастық Кеңесінің отырыстарын шақырады;
 • Кеңес отырыстарын жүргізеді;
 • Қауымдастыққа жаңа қауымдастырылған мүшелердің кіруі және оларды Қауымдастықтан шығару туралы шешім қабылдайды;
 • Конференцияның қарауына Қауымдастық мүшелері болуға ниет білдірген ұйымдардың кандидатураларын ұсынады;
 • Қауымдастықтың нақты мүшесін Қауымдастықтан шығару туралы мәселені Конференцияның қарауына шығарады;
 • Конференция шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 • Қауымдастық атынан сенімхатсыз әрекет етеді және Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі барлық мемлекеттік мекемелерде, ұйымдар мен кәсіпорындарда, оған берілген құқықтар шегінде азаматтармен қарым-қатынаста Қауымдастықтың мүддесін білдіреді;
 • Қауымдастық атынан Қауымдастықтың стратегиялық дамуына бағытталған келісімдер мен меморандумдар жасайды;
 • мәселелерді, сондай-ақ тиісті құжаттардың жобаларын дайындауды ұйымдастырады, Конференция мен Қауымдастық Кеңесінің қарауына шығарады;
 • Конференцияның шешімі бойынша өзге де өкілеттіктер беріледі.

Президент жылына кемінде бір рет Конференция алдында Қауымдастық қызметінің нәтижелері туралы есеп береді.

Президент бұл туралы Атқарушы директорға жазбаша түрде нақты бас тартқанға дейін кемінде бір ай бұрын ескерте отырып, өз міндеттерін орындаудан кез келген уақытта бас тартуға құқылы. Президент өз міндеттерін орындаудан бас тартқан жағдайда жаңа президентті сайлайтын Конференция шақырылады.

5.8

Қауымдастықтың ағымдағы қызметін ұйымдастыруды Қауымдастықтың атқарушы (бас) директоры басқарады.

5.9

Атқарушы (бас) директор:

 • Қауымдастықтың құжаттарына қол қояды, шарттар (келісім-шарттар) жасайды, сенімхаттар береді, бас бухгалтермен бірге қаржы-шаруашылық құжаттарға қол қою құқығына ие, сондай-ақ қаржылық есептілікті, шығыстар сметасын бекітеді және оны сақтау туралы есепті тыңдайды;
 • Қауымдастық қызметінің жоспарын және қаржыландыру жоспарын әзірлейді;
 • Қауымдастықтың жылдық бюджетін дайындайды;
 • Қауымдастық қызметкерлерінің ұйымдық құрылымын, штат санын және еңбекақы төлеу қорын бекітеді;
 • Еңбек және ұйымдастыру сипатындағы бұйрықтар шығарады;
 • Қауымдастық Президентінің келісімі бойынша Қауымдастық қызметкерлерін қызметке тағайындайды және босатады;
 • Қауымдастық қызметкерлеріне тәртіптік жауапкершілік және көтермелеу шараларын қолданады;
 • банк шоттарын ашады, олардың мақсатына сәйкес Қауымдастықтың мүлкіне, басқа да қаражатына иелік етеді;
 • құрылымдық бөлімшелердің, филиалдар мен өкілдіктердің лауазымдық нұсқаулықтары мен ережелерін бекітеді;
 • Конференция және Қауымдастық Кеңесінің шешімдерін жүзеге асырады;
 • Қауымдастық пен оның құрылымдық бөлімшелерінің қоғамдық бірлестіктердің қызметін реттейтін заңнаманы сақтауы үшін дербес жауапты болады;
 • Конференция және Қауымдастық Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған басқа да мәселелерді шешеді.

Атқарушы директор Қауымдастық Кеңесінің ұсынысы бойынша Конференция шешімімен атқарып отырған лауазымынан мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін.

5.10

Қауымдастықтың қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды Қауымдастық Конференциясы 3 жыл мерзімге сайланатын және 3 адамнан тұратын Тексеру комиссиясы жүзеге асырады. Тексеру комиссиясының мүшесі ретінде Қазақстан Республикасының азаматы да, шетел азаматы да сайлана алады.

5.11

Тексеру комиссиясы тек Қауымдастық Конференцияларына ғана есеп береді. Тексеру комиссиясының отырыстары Тексеру комиссиясының төрағасы бекіткен жұмыс регламентіне сәйкес өткізіледі.

Тексеру комиссиясы жыл сайын кемінде бір тексеру жүргізеді және Қауымдастық Басқармасына жылдық есеп бойынша қорытынды береді. Тексеру комиссиясы тексеру нәтижелері туралы Конференцияда есеп береді. Қауымдастық қатысушыларының кемінде 2/3-нің талап етуі бойынша кезектен тыс тексеру жүргізілуі тиіс.

5.12

Тексеру комиссиясы Қауымдастықтың лауазымды тұлғаларынан барлық қажетті бухгалтерлік, қаржылық және басқа да құжаттарды, сондай-ақ Қауымдастық қызметінің мәселелері бойынша жеке түсініктемелерді талап етуге құқылы.

Лауазымды тұлғалар тарапынан теріс пайдаланушылық анықталған немесе Қауымдастықтың елеулі мүдделеріне қауіп төнген жағдайда Тексеру комиссиясы кезектен тыс Конференцияны шақыруды талап етуге міндетті.

5.13

Қауымдастықтың құзыреті, басқару және бақылау органдарының жұмыс регламенті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қауымдастықтың құрылтай құжаттарына сәйкес анықталады.

6. ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

6.1

Қауымдастық Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген ережелерге сәйкес Атқарушы комитет арқылы жедел, бухгалтерлік статистикалық есеп пен есептілікті жүзеге асырады.

6.2.

Қауымдастық қызметінің қаржылық нәтижелері жылдық бухгалтерлік есеп негізінде белгіленеді. Қауымдастықтың қаржы жылы күнтізбелік жылмен сәйкес келеді.

6.3.

Қауымдастық мемлекеттік органдарға берілген ақпараттың шынайылығы үшін жауапты.

7. ОСЫ ЖАРҒЫҒА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

7.1.

Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Конференцияның шешімімен қабылданады.

7.2.

Қауымдастықтың кез келген қатысушысы Конференцияның қарауына осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс енгізуге құқылы.

7.3.

Осы Жарғының өзгерістері мен толықтырулары қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік тіркеуге жатады.

8. ҚАУЫМДАСТЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

8.1.

Қауымдастық қызметі тоқтатылады:

 • Конференция шешімі бойынша;
 • сот шешімі бойынша;
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген басқа жағдайларда.
8.2.

Қауымдастық қызметінің тоқтатылуы қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосылу, бөлу, қайта құру) және тарату жолымен жүзеге асырылады.

8.3.

Қауымдастықты қайта ұйымдастыру кезінде құрылтай құжаттары мен Мемлекеттік тіркелімге қажетті өзгерістер енгізіледі, ал тарату кезінде Мемлекеттік тіркелімге тиісті жазба енгізіледі.

8.4.

Қауымдастықты таратуды Конференция тағайындаған тарату комиссиясы жүргізеді.

Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің нормаларымен белгіленген талаптарды сақтай отырып, Қауымдастықты тарату бойынша әрекет жасайды. <

8.5.

Тарату комиссиясы Қауымдастықтың активтерін бағалайды, кредиторлар мен дебиторларды анықтайды және олармен есептеледі, тарату балансын жасайды және оны Конференцияның бекітуіне ұсынады.

8.6.

Таратылғаннан кейін қалған қауымдастық қаражаты, егер заң актілерінде өзгеше тәртіп көзделмесе, құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға жіберіледі.

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

Егер Қазақстан Республикасында осы Жарғының қандай да бір ережелері жарамсыз болса және бұл басқа ережелердің заңды күшін қозғамаса, жарамсыз ереже мәні жағынан жақын және құқықтық қатынаста жол берілетін басқалармен ауыстырылады.

Қол койылды

«Қазақстанның автожолшылар қауымдастығы»

заңды тұлғалар бірлестігінің Президенті А. Асавбаев

© 2019 Қазақстанның автожолшылар қауымдастығы
Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Манатау к., 21